Jatkata konsultatsioone. e-konsultatsioon ja digisaatekiri

Kui perearst jõudis otsusele, et vastuvõtule saabunud patsient vajab e-konsultatsiooni, peab ta hindama, kas patsiendi seisund vastab e-konsultatsioonile suunamise tingimustele. Täna peab perearst pärima vastuseid ükshaaval patsiendi haigusloo juurest.

Jatkata konsultatsioone

Perearst hindab inimese terviseprobleemi ning kas aitab teda ise, konsulteerib vajadusel eriarstiga või saadab patsiendi eriarsti vastuvõtule. Sageli on terviseprobleem lahendatav ka ilma eriarsti vastuvõtuta. Selleks saab perearst täna kiirelt ja mugavalt konsulteerida eriarstiga läbi e-konsultatsiooni.

Jatkata konsultatsioone

E-konsultatsiooni abil saab perearst nõu pidada eriarstiga, kas jätkata patsiendi ravi ise või suunata ta eriarstile.

Eriarst vaatab perearsti poolt kirja pandud küsimuse koos lisatud uuringumaterjaliga läbi.

Liitu uudiskirjaga

Eriarstil on kaks võimalust: ta kas annab perearstile soovituse ravi jätkamiseks või vajadusel kutsub patsiendi ise oma vastuvõtule. Perearst teavitab alati patsienti, kui ta küsib eriarstilt e-konsultatsiooni ja palub sellega seoses patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.

TAROKOOL: Väike Arkaan = Mündid

Alati on oluline anda perearstile õige telefoni number. E-konsultatsiooni järel vajadusel vastuvõtule kutsumiseks võtab eriarst patsiendiga ühendust üldjuhul nelja maksimum kuue tööpäeva jooksul peale seda, kui ta on perearstilt info saanud.

Põhinavigatsioon

Kui number on vale või kui patsient telefonile ei vasta, ei saa teda eriarsti vastuvõtule registreerida. See annab kindluse, et saatekiri ei kao ära ega unune koju ja patsient Jatkata konsultatsioone paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku.

Jatkata konsultatsioone

Endale väljastatud digisaatekirju näeb inimene riiklikus patsiendiportaalis digilugu. Juba täna küsib enamik haiglaid eriarsti vastuvõtule aja broneerimiseks patsiendilt digisaatekirja, mida saavad väljastada kõik perearstid jm arstid.

Jatkata konsultatsioone

Digisaatekirja Jatkata konsultatsioone annab perearst patsiendile kaasa ka soovitused eriarsti aja broneerimiseks. Soovi korral prindib perearst patsiendile digisaatekirja koopia välja.

Perearst võib saatekirjale märkida ka asutuse, kuhu ta patsiendi suunab.

Jatkata konsultatsioone

Patsiendil on võimalik väljastatud saatekirjaga minna ka mõne teise tervishoiuteenuse osutaja juurde aga on oluline tähele panna, et ühe saatekirja alusel saab broneerida ainult ühe eriarsti aja.

Kui patsient soovib eriarsti aega broneerida, on tal täna kolm võimalust — helistada eriarstiabi Afludn ja liigesevalu osutaja registratuuri, broneerida aeg teenuse osutaja kodulehel või minna registratuuri kohale. Kõigil kolmel juhul küsitakse kõigepealt patsiendi isikukoodi ja vaadatakse selle alusel tervise infosüsteemist patsiendile väljastatud digisaatekirja.

Jatkata konsultatsioone

Kui saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule aega broneerides patsiendil saatekirja ei ole, on haiglal või kliinikul õigus broneerida talle ainult tasuline eriarsti vastuvõtu aeg. Teisisõnu tuleb arvestada, et haigekassa ilma saatekirjata arsti visiidi kulusid ei hüvita ning patsient peab visiidi ja võimalike lisauuringute eest ise tasuma jalus Pirita Perearstikeskus Purje 9 Telefon 60 61 E ja K