Kurjategijad kaelal,

Kontrolliti mobiilsideoperaatorite, turvakaamerate ja maksetoimingute info kohaselt piirkonnas liikunud inimesi; lapse võimalikke kohtakte sotsiaalmeedias ja kõiki vihjeid, mis juhtunu kohta politseisse tulid. Vot niipalju siis naabrivalvest ja Eesti Politseist.

Öö silmusega kaelas ehk kuidas riik suhtub kurjategijatesse

Politsei avalikustas 9-aastase Varvara mõrvaga seotud uurimise tulemused Uurijad on tuvastanud isiku, kelle DNA kattub ohvrilt ning tema leidmiskohast võetud proovidega, kuid puudub võimalus täiendavalt koguda tõendeid mehe seostamiseks selle kuriteoga.

Kurjategijad kaelal käigus kogutud tõendite kohaselt oli ohver leidmiskohta toodud surnuna ning arvatavalt suri ta kadumise päeva õhtul.

Katie Price. Eelmisel aastal kuulutati välja daami eraisikuline pankrott ning Price pidi suurema osa oma maisest varast võlausaldajatele loovutama.

Lapse surma põhjuseks oli kägistamine ning tema suhtes oli eelnevalt toime pandud ka seksuaalkuritegu. Lisaks kägistamisjälgedele kaelal ei olnud tema kehal muid vägivallatunnuseid.

kurjategijad kaelal

Ekspertide tööd ohvri leidmiskohalt kogutud tõenditega raskendas sadanud lumi ja sellele järgnenud sula. Samuti ei saa ekspertide hinnangul välistada, et ohvrit oli eelnevalt pestud. Siiski tuvastasid eksperdid ohvri kehalt võetud proovidest meessugukromosoomi DNA-profiili, mis jäi pikaks ajaks uurimise peamiseks juhtlõngaks.

Kurjategijad hävitasid pankrotistunud briti glamuurimodelli Katie Price'i kodu

Paraku ei ole meessugukromosoomi profiil unikaalne, vaid see päritakse identsena meesliini pidi. Juhtunu asjaolude selgitamiseks küsitles politsei tuhandeid inimesi, et koguda infot lapse kadumise ja võimalike kurjategijate kohta. Kontrolliti mobiilsideoperaatorite, turvakaamerate ja maksetoimingute info kohaselt piirkonnas liikunud inimesi; lapse võimalikke kohtakte sotsiaalmeedias ja kõiki vihjeid, mis juhtunu kohta politseisse tulid.

kurjategijad kaelal

Samuti kontrollis politsei varasemalt seksuaalkuritegusid ja raskeid isikuvastaseid kuritegusid toime pandud isikuid, keda oli kokku ligi sada. Teise tähtsa töösuunana otsis politsei kohta, kus kuritegu võidi toime panna, kuid see on tänaseni leidmata. Nelja aasta jooksul on võrreldud mehe DNA proove, mille seast tehti kindlaks kokku 11 inimest, kellel on ohvrilt leitud meessugukromosoomi DNA-profiil.

kurjategijad kaelal

Kuna oli selge, et tuvastatud meessugukromosoomi profiilist kurjategija leidmiseks ja tema süü tõendamiseks ei piisa, otsiti rahvusvaheliselt võimalusi täiendavalt analüüsida ohvri kehalt ja leidmiskohast võetud proove.

Austria eksperdid suutsid neist kolmel tuvastada mitokondriaalse DNA, mis ei kuulunud ohvrile ja võrdlesid neid Eestis tuvastatud meessugukromosoomi kandjatega. Ekspertide töö tulemusel sai politsei teada ühte perekonda kuuluvast kahest mehest, kelle mitokondriaalne ja meessugukromosoomi DNA kattuvad sellega, mis Artriit Folk oiguskaitsevahendite kaes ohvrilt ja tema leidmiskohalt kogutud DNA proovidest.

"Kurjategijad on nagu loomad!"

Politsei tuvastas, et kahest mehest ühel ei olnud võimalik seda kuritegu toime panna ning jätkas teise mehe seotuse kontrollimist. Mehelt oli DNA proov võetud Proovi võtmisest kolm päeva hiljem oli mees teadlikult võtnud narkoüledoosi ühes Tallinna kortermajas ja surnud.

Seega ei saanud uurijad meest küsitleda, kuid tehti kindlaks, et ta oli lapse kadumise ajal selles piirkonnas, puuduvad andmed kurjategijad kaelal tegevuse kohta kadumise ajal ning tal võis olla varasem kontakt lapsega.

Foto: Shutterstock Jaga lugu: Ta kutsus politseid üles loobuma tunnistajatest ning mõõtma selle asemel kahtlusaluste laupa, lõuga ja kõrvu. Ühel külmal ja pimedal Mees, keda ta Pavia ülikoolis seekord nülgis, oli 70aastane Giuseppe Villella, kes oli linnavanglas surnud.

Mehe surma tõttu pole võimalik taastada või täiendavalt uurida, mida ta Samuti ei ole praegusel hetkel täiendavalt võimalik töödelda lapse leidmiskohalt ja ohvrilt võetud proove, et tuvastada unikaalne DNA profiil, mis oleks piisav tõend mehe seostamiseks Varvara surmaga.

Seetõttu lõpetati täna lapse surma uurimiseks alustatud kriminaalmenetluse, kuid teaduse arenedes või täiendava info lisandumisel on võimalik uurimist uuesti alustada.

kurjategijad kaelal

Neli aastat väldanud uurimises osales üle saja politseiniku. Lapse leidmiskohalt ja surnukehalt võetud tõendite analüüsimisse kaasati lisaks Eesti ekspertidele ning kohtuarstidele ka Austria, Hollandi ja Saksamaa tippeksperte.

Võimalikke juhtlõngu otsiti Europoli, Interpoli ja naaberriikide kaudu ning kaasati profileerijad Suurbritanniast ja Venemaalt.

Uurijad kuulasid menetluse käigus üle inimest. Politsei viis läbi jälitustoimingut ja ligi pooltuhat korda kasutati mobiilsideoperaatorite infot. Inimestelt laekus menetluse ajal ligi vihjet sh selgeltnägijate teateid võimaliku kurjategija kohta, millest igaüht põhjalikult kontrolliti, kuid neist kurjategijad kaelal ei viinud uurimises olulise infoni.

Kurjategija tulistas kesklinnas naist kaela

Varvara tapmise uurimisest hargnenud menetlustes on politsei ja prokuratuur nelja aasta jooksul kohtu ette saatnud kümneid seksuaalkurjategijaid kokku kuriteoepisoodiga.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhi Tarvo Kruubi sõnul pole politsei nelja aasta jooksul kordagi Varvara mõrva uurimisest loobunud või alla andnud. Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Gross märkis, et üle nelja aasta väldanud kriminaaluurimine oli oma toimingute mahult üks suurimaid Eesti ajaloos. Tuuli Härson.