Hare harja koputas valja

Ta rääkis mulle paar asja, millest puudust tundsin. Sinul omma iks kõik, sinul omma kõik lilli liigumah, Tuli-iks-lilli, tulililli tulõmah. Sõjaväekogemusega redditorid rääkisid selles teemas kõige jubedamast asjast, mida nad oma töökohal näinud on. See oli igati imelik.

Sõjaväekogemusega redditorid rääkisid selles teemas kõige jubedamast asjast, mida nad oma töökohal näinud on. Siin on kõige õudsemad vastused: Tühjad paadid "USA mereväe fotograaf siin.

Viisi kivi vitsutõlla, Kivi vitsu kinnitellä. Mille õks tulõ mo vel'ele? Selle õks lää-äi so vel'ele - Nuhi õks nõna, ples's pää, Kud'ra õks pää, kuldahiuss.

Hare harja koputas valja

Tulõ õks minnä, miä tetä! Säält saa kesvä käkkä süvvä, Hapnit kapstid, uguritsi, Olõ-õs vaja piirakid.

Sedä iks mi aigo, sedä aigo ammo oodi, Kuna iks meil tulõ, kuna tulõ jaanipä-iv. Sinul omma iks kõik, sinul omma kõik lilli liigumah, Tuli-iks-lilli, tulililli tulõmah.

Muud omadused Toote kirjeldus : 6 MM varre traat harja rod derusting poleerimine ratta lihvimine pea-korter terasest traat tehase otsene traadi läbimõõt 0. Laialdaselt kasutatakse mere - lennundus - auto - nafta - ehitus ja paigaldus, jne. On metallist ja nonmetal materjalide suur ala derusting, värvi eemaldamine, kraatide eemaldamine, lihvimine ja keevitus Õmblus, lisaks keevitus pinnale plekke, hea abimees. Saadame kirjed 7 päeva jooksul kui teie makse on lõpetatud. Me ei garanteeri kohaletoimetamist kõik rahvusvaheliste vedude erinevuste tõttu tolli kliiringu korda igas riigis eraldi, mis võib mõjutada, kui kiiresti teie toode on kontrollitud.

Suvõl om iks mitu, suvõl om iks mitu suurt pühhi, Mitu iks aigu, mitu aigu ilosaat - Ütski olõ-õs, ütski olõ-õs aig armap, Kuagi iks aig, kuagi aig kuulusap, Kui om iks, kui om iks Jaanipäiv.

Kõik no iks haina, kõik haina häitsese, Lilli omma iks kõik tupõst, lilli tupõst tulõmisõl. Tulli iks sa aol, tulli aol arma-al, Tulli iks sa tunnil, tulli tunnil õndsa-al. Naksi iks mi tulõlõ, naksi tulõlõ tulõma, Naksi iks mi saule, naksi saule saama Kiäki taha-as iks, kiäki taha-as marja magama, Hellä iks unda, hellä unda hingämähe - Kõigil ol'l iks tujo, kõigil tujo tulõ mano, Kõik iks tahtsõ saia, tahtsõ saia sau mano.

Siiä iks mi lauluga, siiä mi lauluga tulli.

Hare harja koputas valja

Lätsi iks hot naasõ, lätsi naasõ magamahe, Külä-no-iks-latse, külalatse lammamahe. Lasõ-õs maada, lasõ-õs maada külänaisil, Külä-no-iks-naisil, külänaisil lammuskõlla, Umalt iks pikälta, umalt pikältä piolta, Umalt iks lajalta, umalt lajalta laululta.

Jaani-õks-kõno, jaanikõnõ, poisikõnõ, Üts om iks aig, Hare harja koputas valja om aig ajastagal, Nimi-no-iks-päiv, nimipäiv suurõl suvõl.

Hare harja koputas valja

Omma iks tulõ, omma tulõ kõigi pooli, Kõigi iks pooli, kõigi pooli laulõtasse, Kuusi no iks pooli, kuusi pooli kul'ätadas. Siih mi iks olõ, siih mi olõ hummoguni, Valgõ-no-iks-hõni, valgõhõni vallatõlõ.

Hare harja koputas valja

Hummõn tulõ-õi, hummõn tulõ-õi jaanitulda, Hummõn iks saa-ai inäp, saa-ai inäp jaanisavvu. Seo iks mi ilo, seo ilo lõpõtõlõ Saa-ai meil pia, saa-ai pia säänest pidu, Tulõ-õi meil pia, tulõ-õi pia jaanitulda.

Hare harja koputas valja

Kiä iks jall eläs, kiä eläs tõsõ kõrra, Jääs iks tõsõs, jääs tõsõs jaanipäevas, Üteh-iks-no-kuuh, ütehkuuh, kul'ätele, Sõbra no iks üteh, sõbra üteh sõnotõlõ. O iks neid aigo, o neid aigo ilusit.

Hare harja koputas valja