Juhtide ravi U.

Praeguses epidemioloogilises olukorras peame nii patsiente kui ka tervishoiupersonali hoolega kaitsma. Sama tähtis on ju ka personali kaitse. Kuressaare haigla plaanilise ravi taastamise kava töötatakse eraldi välja lähipäevil. Kas teie hinnangul oli plaanilise ravi peatamine õige otsus? Viiruse leviku piiramiseks on aga isikukaitsevahendid vältimatult vajalikud. Teekonnad ja erinevad ruumid on vastavalt sätitud, et kokkupuudet ei tekiks.

Juhtide ravi U.

Neist arstivastuvõttudest, mis märtsis üldse toimusid, oli Laane kinnitusel umbes 60 protsenti kaugvastuvõtud. Samas üldine vastuvõttude arv vähenes. Haigekassal on inimestele palve pärast arstivisiiti, eriti kui tegemist on olnud kaugvisiidiga, täita haigekassa Facebooki lehel punktiline küsimustiket anda tagasisidet.

Juhtide ravi U.

Ambulatoorseks raviks ettenähtud ruumid peavad olema eraldatud COVID patsientide vastuvõtmiseks mõeldud ruumidest või tuleb vastuvõtte korraldada eraldi vastuvõtuaegadel. Töö planeerimisel tuleb arvestada täiendava ajaga, mis kulub patsientide vaheliste kontaktide vähendamiseks ja pindade desinfitseerimiseks iga patsiendi järel.

Saabuvad patsiendid peavad arvestama sellega, et tervishoiuteenuse osutaja mõõdab patsientide kehatemperatuuri, palub täita COVID tervisedeklaratsiooni ning desinfitseerida käed.

Juhtide ravi U.

Patsient peab tervishoiuasutuses viibides kandma kirurgilist maski, mis talle kohapeal antakse. Millega veel peavad arvestama patsiendid, kes pääsevad nüüd plaanilisele ravile? On neil mingid uued protseduurid, mida peab teadma?

PERH-i ravitöö juht: plaanilise ravi peatamine oli õige otsus

Jah, on küll. Juba haiglasse sisenemisel tuleb läbida kontrollpunkt või triaaž, kus täidetakse tervisedeklaratsioon.

Juhtide ravi U.

Ja kui kõik viirusnähud ja kaebused on negatiivsed, siis toimub kätedesinfektsioon ja patsiendid kannavad haiglas viibides kirurgilisi maske. Praegu võetakse vastu neid patsiente, kelle visiidid tühistati. Millal hakatakse päris uusi aegu andma, sest praegu ju tegeletakse nendega kelle visiidid ära jäid?

Juhtide ravi U.