Kui uhist toodeldakse, Suursaadik Vaarmann: Eestil on Läti ja Leeduga rohkem ühist kui Põhjamaadega

Teie taotlustele ja päringutele vastamiseks ning teile Samsungi rakenduse SmartThings kohta teadete saatmiseks. HP-l on kõige uuenduslikumad värvikriitilised ekraanid, mis pakuvad suuremat täpsust. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus on, et täiskasvanud inimene võiks ööpäevas kõikidest allikatest kokku saada soola mitte rohkem kui 5 grammi. Rõõmustav on teada, et nii mitmedki Eesti toidutootjad on juba pühendunud soolasisalduse järk-järgulisele vähendamisele oma toodetes. Näiteks, kui otsustate kasutada liikumisandurit, kogub Samsung SmartThings anduriga tuvastatud teavet, näiteks logisid, mis näitavad kodus elava isiku liikumist, et lülitada automaatselt sisse tuled või kuvada teile hoiatus, kui teie koju tungib tundmatu isik.

 1. Kategooriateta Kui kaua need 9 ühist toitu kestavad Kas see leib on ikka hea?
 2. Ola liigeste ravi
 3. Jahvatatud poletik
 4. Valus kuunarnuki liigend kaes, mida teha
 5. Folk napunaited valu lihaste liigeste valu
 6. Kuunarnuki uhise poletik, kuidas valu eemaldada
 7. Mis on puusahaiguse nimi

Mis teavet Samsungi teenus SmartThings teie kohta kogub? Kogume järgmist teavet, kui kasutate Samsungi teenust SmartThings. Teie kontoteave: Samsungi teenus SmartThings kogub teie kontoteavet, mis on vajalik Samsungi teenuse SmartThings aktiveerimiseks ja pakkumiseks. See sisaldab teavet, nagu nimi, Samsung Accounti ID, meiliaadress, postiaadress, telefoninumber, kasutajanimi ja parool.

Teie kontoteave sisaldab nii teavet, mille sisestate Samsungi rakenduses SmartThings, et luua Samsung Accounti konto, kui ka kontoteavet, mis pärineb kolmanda teenusepartneri rakendusest, mille kaudu pääsete ligi Samsungi rakendusele SmartThings. Rakenduse, aparaadi ja seadme kasutusteave: kogume Samsungi rakenduse Kui uhist toodeldakse kasutamise ajal loodud kasutusteavet, nagu rakenduse logid, rühmad, reeglid ning asukohtade nimed, ja muud konfigureerimisteavet.

Samsungi SmartThings võib koosneda mitmest kodutehnika komplektist, sensoritest, Samsungi keskustest SmartThingst, nutikatest lambipirnidest, kodu jälgimise kaameratest jms? Sellise teabe töötlemise peamine eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust. Näiteks kui otsustate kasutada liikumisandurit, kogub Samsungi teenus SmartThings anduriga tuvastatud teavet, näiteks logisid, mis näitavad kodus elava isiku liikumist, et lülitada tuled automaatselt sisse või kuvada teile hoiatus, kui teie koju tungib tundmatu isik.

Peale eelnimetatud isikuandmete kogume ka prügifaile, kus on loetletud teie seadme tehnilised vead; seda vaid juhul, kui vajate Samsungi rakenduse SmartThings või IoT-koduseadmete kasutamisel tehnilist abi. Eelnimetatud prügifaile kasutatakse vaid selleks, et pakkuda teile vajalikku tehnilist abi ja muuta Samsungi rakendus SmartThings ning IoT-koduseadmed paremaks.

Koduse turvakaameraga salvestatud videoklipid: kui kasutajad ühendavad Samsungi rakendusega SmartThings video- või helisalvestusseadmed, kogub Samsungi teenus SmartThings teie valikute põhjal koduse turvakaameraga salvestatud videoklippe, et pakkuda teile Samsungi rakenduse SmartThings kaudu soovitud teenust. Häälteave: kui ühendate Samsungi teenusega SmartThings Samsungi häälabilise, kogutakse teavet Samsungi häälabilisega peetud vestluste kohta, et pakkuda teile paremat tagasisidet ja parandada häälabilise teenuse kvaliteeti.

Juhul kui soovite oma asukohateabe töötlemise lõpetada, keelake Samsungi rakenduse SmartThings seadetes valik? Teave Smart TV kohta: kasutajate korral, kes ühendavad Samsungi rakendusega SmartThings seadme Samsung Smart TV, kogutakse teavet Smart TV kasutajate ostetud sisu kohta, kaasa arvatud teavet kasutaja kupongide Geranium liigesest valu Kui uhist toodeldakse numbrite kohta, ja teavet, mis võimaldab kasutajatel määrata Smart TV meeldetuletusi ning lubada Smart TV-s kalendri teavitusi.

Samsungi teenus SmartThings kogub ühtlasi teavet teie Smart TV ja teiste seadmete kohta, mis ühendatakse Samsungi rakendusega SmartThings ning Samsungi keskusega SmartThings Hub, ja teavet teie seadmete kasutamise kohta viisil, mida teile teabe kogumise ajal kirjeldame, või muul viisil, kui annate selleks eraldi nõusoleku.

Samsung ei kogu teadlikult või tahtlikult teie delikaatseid isikuandmeid, kuid arvestage, et me ei taga, et delikaatset teavet ei jagata meiega tahtmatult Samsungi rakenduse SmartThings ja muude IoT-koduseadmete kasutamise ajal. Samsung säilitab teie isiklikku teavet kooskõlas meie andmesäilituspoliitikatega ja kustutab kogu isikliku teabe, mida meil ei ole vaja koguda. Samsungi teenus SmartThings kasutab eelkirjeldatud kogutud teavet järgmistel eesmärkidel.

Maitseained

Samsungi rakenduse SmartThings kaudu soovitud teenuste või funktsioonide pakkumiseks. Teie taotlustele ja päringutele vastamiseks ning teile Samsungi rakenduse SmartThings kohta teadete saatmiseks.

 • Sööme mahedamalt kui ise teame - Ärileht - Uudiseid majandusmaailmast
 • PlanetBids - lepingu pakkumine NCTD - Põhja maakonna transiidipiirkond
 • Koik lihased ja liigesed haiget, mida teha
 • Kuidas arendada liigest artroosiga
 • Olud tegu pildi järeltöötluse või mitme pildi korraga töötlemisega - HP tooted kujutvad loodud tööd pisimagi detailini täpselt ning võimaldavad seda kompaktarvuti muudetava kuju tõttu hõplsalt jagada.

Abi pakkumiseks, kui vajate Samsungi rakenduse SmartThings või IoT-koduseadmete kasutamisel tehnilist tuge. Kaughooldusteenuse pakkumiseks kasutajatele, kes võtavad klienditeeninduse keskusega ühendust tõrgete või vigade korral, mis on seotud Samsungi rakendusega SmartThings ühendatud Samsungi koduseadmetega.

PlanetBids

Teie kontoteabe sidumiseks valitud kolmandatest osapooltest teenusepartnerite rakenduste, seadmete, funktsioonide ja teenustega. Meie äritegevuse juhtimiseks, selle hindamiseks ja parandamiseks sh uute toodete ning teenuste arendamiseks, meie toodete, teenuste ja Samsungi teenuse SmartThings paremaks muutmiseks ning arendamiseks, meie toodete ja teenuste analüüsimiseks, andmete koondamiseks ning anonüümseks tegemiseks ja turu-uuringute korraldamiseks ning raamatupidamise, auditi- ja muude sisekontrolli toimingute teostamiseks.

Samsungi rakenduse SmartThings kaudu Kui uhist toodeldakse andmete kasutamiseks nende kasutajate korral, kes Kui uhist Kui uhist toodeldakse Samsung Accounti kontol valiku? Samsung Smart TV kasutajate korral, et i lubada kasutajatel osta Kui uhist toodeldakse TV digitaalset sisu, ii pakkuda Smart TV digitaalse sisu ostmise ajalugu, iii võimaldada kasutajatel määrata Smart TV digitaalse sisu meeldetuletusi ja iv lubada kasutajatel saada kalendri teavitusi Samsung Smart TV-s.

Kehtivate seadusnormide, asjakohaste tööstusstandardite ja meie eeskirjade, sh selle privaatsusteate, Samsung Accounti privaatsusavalduse ning Samsungi teenuse SmartThings tingimuste järgimiseks ja rakendamiseks.

Samsungi õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks hõlmab andmetöötlust, mis paisuge sormede liigesed vajalik teie ja Samsungi vahelise lepingu täitmiseks Kui uhist toodeldakse teenuste osutamiseks, teie tuvastamiseks ning isikusamastamiseks, et saaksite teatud teenuseid kasutadaõiguslike nõuete järgimiseks näiteks asjakohaste raamatupidamiseeskirjade ja andmete avalikustamise seadusjärgse kohustuse täitmiseksSamsungi põhjendatud huvide kaitsmiseks näiteks meie omavahelise suhte haldamiseks ja meie teenuste paremaks muutmisekstuginedes teie eri nõusolekule näiteks teie teavitamiseks meie toodetest ja teenustest ning teile turundusteabe edastamiseksmille võite hiljem igal ajal tagasi võtta, nagu on kirjeldatud selle privaatsusteate jaotises Kuidas meiega ühendust võtta?

Kuidas saate kustutada teabe, mille Samsungi teenus SmartThings on hankinud? Samsungi teenuse SmartThings kaudu kogutud ja töödeldud teave kustutakse siis, kui kustutate oma Samsung Accounti konto.

Ühtlasi võite igal ajal, isegi enne Samsung Accounti kustutamist, taotleda Samsungi rakenduse SmartThings kaudu kogutud andmete kustutamist, avades rakenduse menüüs? Pange tähele, et mõnel juhul võib kuluda veidi aega enne, kui meie serverites salvestatud teave täielikult kustutakse. Kellele me avaldame teie isiklikku teavet? Võime avaldada teie teavet oma ettevõtte siseselt asjakohastele meeskondadele, muu hulgas klienditeeninduse meeskonnale, juriidilisele meeskonnale ja kui olete valinud turundussõnumite saamise, siis ka turundusmeeskondadele.

Me ei avalda teie teavet kolmandatele osapooltele nende endi isiklike turundus- või ärieesmärkide jaoks ilma teie eraldi nõusolekuta. Võime teie teavet siiski jagada järgmiste üksustega.

Kolmandad teenusepartnerid: võime jagada teie teavet Kui uhist toodeldakse teenuse SmartThings äripartneritega, sealhulgas traadita ühenduse operaatorite ja kolmandate pooltega, kes pakuvad rakendusi ja teenuseid, mille ühendate Samsungi teenusega SmartThings. Selle peamine eesmärk on siduda Samsungi teenuse SmartThings kasutamine kolmanda poole teenusega. Need ettevõtted võivad pakkuda oma rakendusi või teenuseid ning nende teenuste kasutamisel võidakse nende ettevõtete ärieesmärkidel koguda ja kasutada muud teavet, mida pole kirjeldatud selles privaatsusteates.

Kui seotud seade, rakenduse või funktsioon ei kuulu meile või meie ei kontrolli seda, ei vastuta me selliste kolmandatest osapooltest teenusepartnerite kogutud või nende teenusepartneritega jagatud teabe turvalisuse, privaatsuse või töötlemise eest. Soovitame tungivalt vaadata üle selliste kolmandate osapoolte privaatsusavaldused, mille leiate nende teenustest, rakendustest või veebisaitidelt. Sidusettevõtted ja teenusepakkujad: võime jagada teie isikuandmeid oma tütar- ja sidusettevõtetega ning ka kolmandate teenusepakkujatega, kes aitavad meil osutada ja hooldada Samsungi teenust SmartThings ning parandada teenuse kvaliteeti.

Me ei volita neid teavet kasutama ega avalikustama, välja arvatud juhul, kui see on soovitud teenuste osutamiseks vajalik meie nimel või seaduse järgimiseks. Muud kasutajad, kes kasutavad teiega samu IoT-koduseadmeid: Samsungi rakendus SmartThings võimaldab teil luua asukoharühmi ja jagada seadmete tööolekut teiste samas asukoharühmas olevate kasutajatega, mistõttu võidakse Samsungi rakenduse SmartThings kasutusega seotud teavet jagada ka teiste samasse asukoharühma kuuluvate kasutajatega.

Kui kuulute asukoharühma ja te ei soovi jagada oma kasutusteavet teiste asukoharühma kuuluvate kasutajatega, peaksite rühmast lahkuma. Kui olete peamine kasutaja, saate rühmast, kuhu seade on määratud, eemaldada teatud kasutajad. Meie, meie tütar- ja sidusettevõtted ning meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujad võivad samuti avalikustada teid puudutavat teavet järgmistel juhtudel: 1 kui meil on selleks seadusest tulenev kohustus või kui seda nõutakse kohtukorralduse alusel nt kohtumäärus või -kutse ; 2 vastusena valitsusasutuste nt õiguskaitseorganid taotlustele; 3 et kehtestada, kasutada või kaitsta meie Kui uhist toodeldakse õigusi; 4 kui meie Mexidol liigeste haiguste jaoks on avalikustamine vajalik või asjakohane kehalise, rahalise või muu kahju vältimiseks; 5 seoses kahtlustatava või kinnitust leidnud ebaseadusliku tegevuse uurimisega; 6 kui meil on plaanis müüa või võõrandada või müüme või võõrandame kogu oma äri ja varad Kui uhist toodeldakse osa neist sh ühinemise, soetamise, ühisettevõtte loomise, ümberkorraldamise, loovutamise, lõpetamise või likvideerimise tõttu ; 7 muul juhul teie eraldi nõusolekul.

KASUTUSVALDKONNAD

Kuidas me kaitseme teie isiklikku teavet? Rakendame halduslikke, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta Samsungi teenuse SmartThings kaudu saadud isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või volitamata hävitamise, häirimise, kadumise, muutmise, juurdepääsu, avalikustamise või kasutamise eest.

 • HP Future Workplace
 • Kui kaua need 9 ühist toitu kestavad - Toidukaubad
 • Salvesta haiguse puusad
 • Olaliigese vigastuste tagajarjed
 • Toomas Kevvai, põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Foto: Sven Arbet Kui tarbijauuringud näitavad, et vaid alla protsendi Eestis tarbitavast toidust on mahetoodang, siis tegelikult on meie toidulaud arvatavast oluliselt mahedam.

Pidage siiski meeles, et vaatamata meie kõigile mõistlikele jõupingutustele, mille teeme teie teabe kaitsmiseks, pole ükski süsteem või juhtmevaba ühendus täiesti turvaline.

Andmete rahvusvaheline edastamine Samsungi teenuse SmartThings kasutamine võib selle avalduse kohaselt hõlmata teie teabe edastamist, talletamist ja töötlemist väljaspool teie asukohariiki. Pidage meeles, et nende riikide, kuhu teie teavet võidakse edastada, andmekaitse- ja muud seadused ei pruugi olla sama laiaulatuslikud kui teie riigis.

Võtame asjakohaseid meetmeid, järgides kehtivaid seaduseid, et tagada teie isikliku teabe kaitse. Nimetatud tingimuste koopia saamiseks võtke meiega ühendust, nagu on kirjeldatud selle privaatsusteate jaotises Kuidas meiega ühendust võtta? Rakendame asjakohaseid meetmeid, tagamaks, et teie isikuandmeid säilitatakse ainult järgmistel põhimõtetel:? Teie õigused ja valikud Samsung austab teie valikuid ja püüab pakkuda erinevaid viise, et saaksite oma teavet kontrollida.

Mis saab edasi?

Võite igal ajal konkreetse IoT-koduseadme Samsungi rakendusest SmartThings eemaldada, et lõpetada andmete kogumine nimetatud seadmest. Juhul kui eemaldate seadme, võib juhtuda, et meie serveris talletatud andmeid ei kustutata kohe ja neid säilitatakse seadusnõuete kohaselt, kuid nimetatud seadmest ei koguta enam andmeid, välja arvatud juhul, kui ühendate sama seadme uuesti Samsungi rakendusega SmartThings.

Kohalduvast seadusest tulenevalt on teil õigus oma isikliku teabe töötlemise keelamiseks või piiramiseks Kui uhist toodeldakse õigus taotleda sellele juurdepääsu, nõuda selle korrigeerimist või eemaldamist. Arvestage, et kui keelate Samsungi teenusel SmartThings teatud teabe kogumise või jagamise, ei ole teil kõiki Parim viis artroosi raviks teenusega SmartThings seotud funktsioone võimalik kasutada.

Samsung tagab ka teie andmete ülekandmise õiguse. Teil võib olla õigus saada oma kontoteabega seotud andmete väljavõte serverist, kus Samsungi rakenduse SmartThings kaudu kogutud andmeid talletatakse. Andmete väljavõtte saamiseks avage Samsungi rakenduse SmartThings menüü? Ühtlasi võite esitada kaebuse järelevalveasutusele, kui arvate, et rikume teie isikuandmeid töödeldes kohalduvat seadust.